Bezpłatne leczenie protetyczne w ramach NFZ

Leczenie implantoprotetyczne - przypadki cz.4

Leczenie implantoprotetyczne

Przypadek 11

Augmentacja blokiem kostnym. 

Przypadek 12

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej po stronie lewej (Sinus-Lift)

Przypadek 13

Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej po stronie lewej (Sinus-Lift)