Bezpłatne leczenie protetyczne w ramach NFZ

Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec

Tadeusz Morawiec

Dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec - specjalista chirurg stomatolog

1994 - Oddział stomatologii wydziału lekarsko - stomatologicznego w Zabrzu

1995-99 - Asystent katedry kliniki chirurgii szczękowej w Zabrzu

1999 - I stopień specjalizacji stomatologicznej

2004 - obrona pracy doktorskiej

2005 - II stopień specjalizacji chirurgii stomatologicznej w Akademickim Centrum Stomatologii w Bytomiu

2008 - Adiunkt katedry i Zakładu chirurgii stomatologicznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

2009 - Certyfikat umiejętności w zakresie implantologii organizacji OSIS-EDI

2011 - Lider umiejętności. Szkolenia implantologii - reneracji tkanek kostnych Harvard University UCLA w Los Angeles

Wykładowca w kraju i za granicą z zakresu implantologii - regeneracji tkanki kostnej implantoprotetyki.

Członek Akademii Piezosurgery (bezpieczna chirurgia kostna) w Genui

Od 2009 pełni funkcję kierowniczą Zakładu Chirurgii Stomatologicznej I Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo - Twarzowej i Stomatologii w Katowicach

Konsultant wojewódzki  z zakresu chirurgii stomatologicznej