Bezpłatne leczenie protetyczne w ramach NFZ

Protetyka stomatologiczna

Protezy zębowe mają za zadanie zastępować brakujące zęby dostępne obecnie protezy wyglądają bardzo naturalnie i są wygodniejsze niż w dawnych czasach.

 

Protezy stomatologiczne odtwarzają zniszczone części zębów i funkcje jamy ustnej (żucie, mowa, wygląd twarzy). Każda nawet pojedyncza luka stwarza bowiem zagrożenie dla sąsiadujących z nią zębów. Mają one tendencję do pochylania się, a nawet przesuwania w kierunku wolnej przestrzeni.

 

By uzupełnienia protetyczne spełniały wymagania estetyki należy wziąć pod uwagę bardzo różne kryteria. Najważniejsze jednak jest, aby odtworzone zęby były w naturalnych proporcjach i ich ustawienie było proporcjonalne w stosunku do dziąseł, warg i twarzy.

 

Wśród protez zębowych wyróżniamy dwie zasadnicze grupy:
- protezy stałe,
- protezy ruchome,

 

Protezy stałe są to uzupełnienia trwale umocowane na zębach własnych pacjenta, najczęściej za pomocą cementów. Do protez stałych należą: wkłady koronowe i koronowo - korzeniowe, korony i mosty protetyczne.

 

Protezy ruchome to uzupełnienia wprowadzane do jamy ustnej i wyjmowane z niej przez pacjenta. Są to: protezy szkieletowe, protezy nakładowe, częściowe i całkowite protezy osiadające.

 

Trwałość protez zębowych

Po pewnym okresie czasu proteza wymaga dopasowania, ponownego wykonania ze względu na normalne zużycie. Z wiekiem następują naturalne zmiany w obrębie jamy ustnej. Zmiany te powodują obluzowanie protez, co utrudnia przeżuwanie i może powodować podrażnienie dziąseł. Należy zgłaszać się do dentysty na kontrolę, co najmniej raz w roku.

 

Wskazówki dotyczące używania protez zębowych:
- protezy są delikatne i mogą pęknąć w przypadku upuszczenia,
- nie należy dopuszczać do wyschnięcia protez, 
- należy codzienne szczotkować protezę, co pozwala na usunięcie pozostałości pokarmów i płytki nazębne,
- w przypadku pęknięcia, uszkodzenia lub obluzowania protezy należy skontaktować się z dentystą.

 

W naszej przychodni każda praca protetyczna jest indywidualnie dostosowana do potrzeb pacjenta. Na podstawie szczegółowej analizy każdego przypadku omawiany jest przebieg leczenia. Na każdym etapie leczenia staramy się zapewnić, aby zastosowane materiały protetyczne były optymalnie dobrane zapewniając tym samym pozytywne i najtrwalsze z możliwych rezultatów.

 

W Comfortdent proponujemy Państwu odtwarzanie zębów w sposób identyczny do naturalnych pod każdym względem.

 

 

Od dawna starano się przywrócić funkcję i piękno naturalnych zębów. Procera® AllCeram robi to najwierniej - lepsza jest tylko natura. Procera® AllCeram jest ceramiczną czapką, która powstaje w wyniku bardzo ścisłego "upakowania" cząsteczek tlenku aluminium. 

 

 

 

W ciągu ostatnich lat, ta nowa technologia ulepszyła całoceramiczne korony, które do tej pory nie były dostatecznie mocne i trwałe. Dzięki sile i mocy czapki, Procera AllCeram jest polecana do uzupełnień protetycznych wszystkich rodzajów zębów.
 

 

 

Dzięki Procera® AllCeram możesz odbudować zęby tak, że nie można ich odróżnić od naturalnych.