Bezpłatne leczenie protetyczne w ramach NFZ

Leczenie implantoprotetyczne - przypadki cz.1

Leczenie implantoprotetyczne

Przypadek 1

Odbudowa implantoprotetyczna bezzębnej żuchwy

Przypadek 2

Jednofazowa odbudowa implantoprotetyczna pojedynczego zęba

Przypadek 3

Odbudowa implantoprotetyczna pojedynczego zęba w szczęce