Bezpłatne leczenie protetyczne w ramach NFZ

Navident

NAVIDENT

Dynamiczna nawigacja stomatologiczna

Navident stanowi przełomowe rozwiązanie w implantologii wspomaganej komputerowo. Oferuje ono wysoce dokładne, przenośne i łatwe w obsłudze planowanie leczenia implantologicznego na wirtualnym pacjencie a następnie wprowadzeniu go u rzeczywistnego pacjenta.

Wirtualna szczęka pacjenta powstaje na podstawie obrazu TK oraz, opcjonalnie, danych dotyczących wycisku cyfrowego. Plan, w tym korony i implanty, jest przygotowywany w ciągu kilku minut i może być modyfikowany w dowolnym momencie. W trakcie operacji Navident wyświetla wprowadzanie końcówki wiertła lub implantu do szczęki pacjenta względem sąsiednich struktur anatomicznych i planu implantacj.

Zalety urządzenia Navident:
- Zaplanowanie pracy protetycznej oraz położenia implantu w wirtualnym modelu a następnie odwzorowanie go u pacjenta
- Zredukowanie bólu pozabiegowego. Zabiegi wykonywane przy użyciu urządzenia Navident są zabiegami bezpłatowymi przez co redukują do minimum traumatyzacje okolicznych tkanek, infekcje dzięki czemu gojenie jest efektywniejsze
- Dzięki wyeliminowaniu gipsowych modeli wykorzystywanych do planowania redukujemy czas potrzebny na zaplanowanie przyszłej pracy

Jak wygląda planowanie i zabieg przy użyciu systemu Navident:

Proces rozpoczyna się w gabinecie od szybkiego wykonania termoplastycznego retainera NaviStent w gorącej wodzie. Stabilność retainera NaviStent można ocenić od razu, aby zapewnić przewidywalne rezultaty.

Znacznik TK, zawierający precyzyjnie wyprodukowany punkt orientacyjny, jest zamocowany do retainera NaviStent, a pacjenta skanuje się w tomografie komputerowym. Navident jest kompatybilny ze wszystkimi stomatologicznymi systemami CBCT.

Uzupełnienie i plan implantacji są tworzone na podstawie danych obrazu TK, opcjonalnie z skanami wewnątrzustnymi lub danymi dotyczącymi innych powierzchni (pliki STL). Plan można zmodyfikować w dowolnym momencie, nawet w trakcie operacji. Navident jest zgodny z dostępnymi na rynku implantami każdego typu i w dowolnym rozmiarze.

Po szybkiej kalibracji wiertła system Navident dynamicznie przedstawia odchylenie pomiędzy rzeczywistą i planowaną pozycją/orientacją wiertła, kierując chirurgiem, aby umożliwić mu precyzyjne wdrożenie planu leczenia.