Bezpłatne leczenie protetyczne w ramach NFZ

Leczenie implantoprotetyczne - przypadki cz.3

Leczenie implantoprotetyczne

Przypadek 7

Odbudowa braków skrzydłowych żuchwy po rekonstrukcji części zębodołowej z wykorzystaniem bloku kostnego

Przypadek 8

Odbudowa implantoprotetyczna bocznego odcinka szczęki po rekonstrukcji blokiem kostnym

Przypadek 9

Pourazowa rekonstrukcja implantoprotetyczna pojedynczego braku w szczęce. Praca wykonana po odbudowie tkanki kostnej z wykorzystaniem bloku kostnego

Przypadek 10

Leczenie implantoprotetyczne pacjentki z wrodzonymi brakami drugich zębów siecznych i przedtrzonowych