Bezpłatne leczenie protetyczne w ramach NFZ

Leczenie implantoprotetyczne - przypadki cz.2

Leczenie implantoprotetyczne

Przypadek 4

Pourazowa odbudowa implantoprotetyczna braku siekacza górnego

Przypadek 5

Stała odbudowa implantoprotetyczna obustronnych braków skrzydłowych szczęki

Przypadek 6

Odbudowa implantoprotetyczna pojedynczego zęba w szczęce po uprzedniej rekonstrukcji z wykorzystaniem bloku kostengo