Bezpłatne leczenie protetyczne w ramach NFZ

Dr. n. med. Patryk Kownacki

dr n. med. Patryk Kownacki - specjalista chirurgii stomatologicznej

Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Lekarz klinicysta-praktyk.Autor publikacji i wystąpień zarówno krajowych jak i zagranicznych z zakresu chirurgii implantologicznej.

Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie Johann Wolfgang Goethe Frankfurt-w Niemczech.

Aktywny Członek Ogólno Polskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS) oraz Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego -EDI.